HOTLINE:

0915 655 733

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TRONG PHẠM VI HÀ NỘI

Nhà phân phối văn phòng phẩm Việt Bích áp dụng chính sách miễn phí giao hàng trong phạm vi nội thành Hà Nội

Đối với các tỉnh thành: áp dụng theo đơn giá vận tải thực tế

Thời gian giao hàng:

Từ 15 - 20 ngày kể từ ngày thanh toán kí hợp đồng